Informacja dotycząca danych osobowych pacjentów

Informacja dotycząca danych osobowych pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „DOKTÓR” Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą przy ul. Hallera 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, NIP 561143727, REGON 092908506.

 2. Dane do kontaktu z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo informacji i ochronę danych osobowych – Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

  • adres e-mail: nzozdoktor@poczta.onet.pl

  • tel. kontaktowy: 692 750 790


 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, rozliczania świadczonych usług, archiwizacji, ewentualnego dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 pkt c, h - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia wymogów określonych w przepisach prawa.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Jeżeli przepisy prawne nie stanowią inaczej ma Pani/Pan również prawo do:

  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  • przenoszenia danych osobowych.


 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.*

 8. Podanie danych osobowych jest wymagane zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zadzwoń i zarejestruj się już dziś.

Zadzwoń i zarejestruj się już dziś.