Program profilaktyki chorób układu krążenia

Głównym celem programu profilaktyki chorób układu krążenia jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia (CHUK), zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia, wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem ChUK, a także promocja zdrowego stylu życia — niepalenie, zdrowe odżywianie się, czy wzrost aktywności fizycznej.

Program profilaktyki chorób układu krążenia dotyczy pacjentów:

  • w wieku od 35 do 55 lat,

  • którzy obciążeni są czynnikami ryzyka CHUK (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, złe nawyki żywieniowe),

  • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia,

  • którzy w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystali z badań w ramach profilaktyki chorób układu krążenia.

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez lekarza POZ do którego pacjent jest zadeklarowany.

Program profilaktyki udarów mózgu i epizodów przemijającego napadu niedokrwiennego OUN

Celem programu profilaktyki udarów mózgu i epizodów przemijającego napadu niedokrwiennego OUN jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgu, a w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA), u osób aktywnych zawodowo (40-65 lat). Program realizowany jest w okresie od 1 grudnia 2017 do 31 października 2021 i dotyczy pacjentów znajdujących się na liście świadczeniobiorców zapisanych do lekarza POZ NZOZ "Doktór" w Sępólnie Krajeńskim.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na miejscu, u pielęgniarki Anny Walaszek.

Program profilaktyki gruźlicy

Adresatami programu profilaktyki gruźlicy są osoby dorosłe, znajdujące się na liście świadczeniobiorców pielęgniarki POZ, które nie posiadają w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:

  • osoby mające kontakt z chorym z rozpoznaną gruźlicą,

  • osoby mające jeden z następujących czynników usposabiających:

    • bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą,

    • obciążony problemem alkoholizmu i/lub narkomanii, bezdomny.

Objęcie programem profilaktyki gruźlicy następuje — przede wszystkim — poprzez wykorzystanie posiadanej przez pielęgniarki POZ znajomości środowiska świadczeniobiorców, która umożliwi bezpośrednie dotarcie do osób szczególnie zagrożonych chorobą.

Programem zostaną objęci także świadczeniobiorcy, którzy samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki POZ.

Zadzwoń i zarejestruj się już dziś.

Zadzwoń i zarejestruj się już dziś.